Mhe. Dkt. Philip Isdor Mpango
Mhe. Dkt. Philip Isdor Mpango
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wasifu

Mhe. Dkt. Selemani Saidi Jafo

Waziri wa Nchi (Muungano na Mazingira

Mhe. Khamis Hamza Khamis

Naibu Waziri (Muungano na Mazingira)

Mhandisi. Cyprian John Luhemeja

Katibu Mkuu

Bw. Abdallah Hassan Mitawi

Naibu Katibu Mkuu (Muungano)

Bi. Christina Solomon Mndeme

Naibu Katibu Mkuu (Mazingira)

Masuala ya Muungano

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliundwa mnamo tarehe 26 Aprili, 1964 ikiwa ni Muungano wa Mataifa mawili huru ya Tanganyika na Zanzibar. Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ziliingia mkataba wa Muungano mnamo mwaka 1964 na kuanzishwa Dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba wa Muungano ulitiwa saini na aliyekuwa Rais wa Tanganyika, Hayati Mwalimu Julius Nyerere na aliyekuwa Rais wa Zanzibar, Hayati Sheikh Abeid Amani Karume, tarehe 22 Aprili 1964 huko Zanzibar. Mkataba huo ulithibitishwa na Bunge la Tanganyika na Baraza la Mapinduzi hapo tarehe 26 Aprili, 1964. Tarehe 27 Aprili, 1964, viongozi wa nchi zote mbili walikutana katika ukumbi wa Karimjee Jijini Dar es Salaam na kubadilishana Hati za Muungano.

Muundo wa Muungano wa Tanzania kama ulivyoelezwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, una vyombo viwili vyenye mamlaka ya utendaji ambavyo ni Serikali ya Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar; Vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki ambavyo ni Mahakama ya Jamhuri ya Muungano na Mahakama ya Zanzibar; na vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma ambavyo ni Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Baraza la Wawakilishi la Zanzibar.

Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inashughulikia mambo yote ya Muungano kama yalivyoainishwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na yasiyo ya Muungano kwa upande wa Tanzania Bara. Aidha, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inashughulikia mambo yote yasiyo ya Muungano kwa upande wa Tanzania Zanzibar.

Mazingira

Mazingira ni muhimu kwa mkakati wetu wa maendeleo kwa sababu ya kuweka uwiano kati ya faida za kiuchumi na kijamii katika kutimiza mahitaji yetu bila kuathiri yale ya vizazi vijavyo.

Serikali inazingatia usimamizi wa mazingira kama ajenda ya kipaumbele kama inavyoonyeshwa katika mipango yake mbalimbali ikiwa ni pamoja na Sera ya Taifa ya Mazingira (1997) baadaye Sera ya Taifa ya Mazingira (2021), Sheria ya Usimamizi wa Mazingira (2004) na Kanuni, programu na miradi yake.

Elimu kwa umma na ufahamu ni muhimu kwa usimamizi bora wa mazingira ili kukuza maliasili zetu na mazingira kwa njia endelevu. Hii ni kutokana na ukweli kwamba ujuzi na ufahamu hutoa maarifa tunayohitaji ili kuongoza maamuzi yetu na matendo madhubuti. Tovuti hii inaonesha juhudi za Serikali katika kukuza uelewa wa usimamizi wa mazingira nchini. Ninaamini kwamba tovuti hii itachangia vyema katika kuboresha ujuzi wetu, ufahamu na mtazamo ambao utatusaidia azma yetu ya kushughulikia changamoto za kimazingira zinazokabili ardhi yetu na bayoanuwai yake ya ajabu. Mazingira yetu ni yetu ya sasa na maisha yetu yajayo, kila mdau atekeleze majukumu ipasavyo.

Settings