Tanzania emblem
The United Republic of Tanzania

VICE PRESIDENT'S OFFICE

Union Documents

Title
Kitabu cha Historia ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar
Posted On 26th Apr 2022
View
Hoja za Muungano zilizopatiwa ufumbuzi
Posted On 22nd Nov 2021
View
Uteuzi wa wajumbe wa Kamati ya Ushauri katika masuala ya elimu katika Muungano
Posted On 17th May 2021
View
Mradi wa Udhibiti Uvuvi na Maendeleo shirikishi Kusini Magharibi ya Bahari ya Hindi (SWIOFish)
Posted On 24th Jul 2020
View
Mpango wa Kurasimisha Rasilimali na Biashara Tanzania (MKURABITA)
Posted On 24th Jul 2020
View
Mradi wa Kuhimili Mabadiliko ya Tabianchi kwa kutumia Mifumo Ikolojia Vijijini
Posted On 24th Jul 2020
View
Mpango wa Kupanua Usikivu Shirika la Utangazaji Tanzania (TBC)
Posted On 24th Jul 2020
View
Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF III)
Posted On 24th Jul 2020
View
Programu ya Miundombinu ya Masoko, Uongezaji Thamani na Huduma za Fedha Vijijini (MIVARAF)
Posted On 24th Jul 2020
View
Mradi wa Kuongeza Tija na Uzalishaji wa Zao la Mpunga (ERPP)
Posted On 24th Jul 2020
View