Tanzania emblem
The United Republic of Tanzania

VICE PRESIDENT'S OFFICE

Union Documents

Title
Tamko la Mhe. Selemani Saidi Jafo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais - Muungano na Mazingira juu ya Maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani Mei 18, 2021
Posted On 18th May 2021
View
Uteuzi wa wajumbe wa Kamati ya Ushauri katika masuala ya elimu katika Muungano
Posted On 17th May 2021
View
Mradi wa Udhibiti Uvuvi na Maendeleo shirikishi Kusini Magharibi ya Bahari ya Hindi (SWIOFish)
Posted On 24th Jul 2020
View
Mpango wa Kurasimisha Rasilimali na Biashara Tanzania (MKURABITA)
Posted On 24th Jul 2020
View
Mradi wa Kuhimili Mabadiliko ya Tabianchi kwa kutumia Mifumo Ikolojia Vijijini
Posted On 24th Jul 2020
View
Mpango wa Kupanua Usikivu Shirika la Utangazaji Tanzania (TBC)
Posted On 24th Jul 2020
View
Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF III)
Posted On 24th Jul 2020
View
Programu ya Miundombinu ya Masoko, Uongezaji Thamani na Huduma za Fedha Vijijini (MIVARAF)
Posted On 24th Jul 2020
View
Mradi wa Kuongeza Tija na Uzalishaji wa Zao la Mpunga (ERPP)
Posted On 24th Jul 2020
View
Mfuko wa Kuchochea Maendeleo ya Jimbo (CDFF)
Posted On 24th Jul 2020
View