TAARIFA KWA UMMA – UHAKIKI WA VIBALI VYA TAKA HATARISHI

OFISI YA MAKAMU WA RAIS

 

 

TAARIFA KWA UMMA KUHUSU UHAKIKI WA VIBALI VYOTE VYA TAKA HATARISHI

 

Ofisi ya Makamu wa Rais imepewa mamlaka ya kusimamia na kuratibu masuala yote yanayohusu mazingira nchini kwa mujibu wa Sheria ya Usimamizi wa Mazingira, 2004 na Kanuni zake. Aidha, usimamizi na udhibiti wa taka zenye madhara umebainishwa kwenye Vifungu vya 133 -139 vya Sheria ya Usimamizi wa Mazingira ya mwaka 2004. Pia Kanuni za Usimamizi wa Mazingira (Usimamizi na Udhibiti wa Taka za Hatarishi) za Mwaka 2009 zimetoa miongozo ya kudhibiti taka hatarishi hapa nchini pamoja na mambo mengine yahusuyo uhifadhi wa mazingira.

 

Kwa muktadha huo, Ofisi ya Makamu wa Rais inawaagiza watu wote wenye leseni za kukusanya taka hatarishi ikiwemo Vyuma Chakavu, Betri zilizotumika na Taka za Kielektroniki kuwa, wapeleke leseni zao halisi (Original Certificates) katika Ofisi za Kanda za Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira (NEMC) zilizopo karibu yao kwa ajili ya uhakiki. Leseni ambazo hazitahakikiwa kufikia tarehe 02/04/2019 zitakuwa Zimefutwa.

 

Mwisho, Ofisi ya Makamu wa Rais inatoa wito kwa wananchi wote kuwa mtu yeyote atakayejihusisha na ununuaji au uuzaji wa vyuma chakavu vinavyotokana na miundombinu ya taifa atashitakiwa kwa kosa la uharibifu wa miundombinu chini ya sheria za uhujumu uchumi.

Mhandisi Joseph Malongo

KATIBU MKUU

       25 MACHI 2019

 

 

 Anuani zimeambatanishwa kwa ajili ya rejea:

 

Anorld Mapinduzi

Meneja wa Kanda ya Kati

Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira

PSPF House

Ghorofa ya sita

Nemccz2018@gmail.com

Dodoma.

 

Jamal Baruti

Meneja wa Kanda ya Ziwa

Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira

Ofisi  za Bodi ya Maji ya Bonde la Ziwa Victoria,

Jamal.baruti@nemc.or.tz

Igogo, Mwanza.

 

 

Lewis Nzali

Meneja wa Kanda ya Kusini

Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira

Tanu Road

inzalimtemi@gmail.com

Mtwara.

 

 

Novertus Mushi

Meneja wa Kanda ya Kaskazini

Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira

Engira Road, NHC Plot # 32

nemcarusha@nemc.or.tz

Arusha.

 

 

Jaffer Chimgege

Meneja wa Kanda ya Mashariki

Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira

Regent Estate

Plot # 29/30

jchimgege@gmail.com

Dar es Salaam.

 

 

Godlove Mwamsojo

Meneja wa Kanda ya Nyanda za Juu Kusini

Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira

Karume Avenue

mbeyanemc@gmail.com

Mbeya.