Tanzania emblem
The United Republic of Tanzania

VICE PRESIDENT'S OFFICE

Enviromental Documents

Title
United Republic of Tanzania (URT) Nationally Determined Contribution (2021), Vice President's Office, Dodoma, Tanzania
Posted On 08th Jul 2021
View
Kanuni za Udhibiti na Usimamizi wa Taka Hatarishi za Mwaka 2019
Posted On 25th Jun 2020
View
​Mkakati wa Usimamizi wa Kemikali na Taka Hatarishi (Kiswahili)
Posted On 21st Jun 2020
View
Taarifa ya Kikosi Kazi cha Kitaifa cha Kuokoa Mfumo-Ikolojia wa Bonde la Mto Ruaha Mkuu
Posted On 19th Jun 2020
View
Mpango wa Kitaifa wa Hifadhi ya Mazingira ya Bonde la Mto Ruaha Mkuu
Posted On 19th Jun 2020
View
High Level Symposium on Climate Change, Environment and National Economy
Posted On 17th Jun 2020
View
The Third Report of the State of Environment
Posted On 30th Nov -0001
View
Stocktaking Report for the National Adaptation Plan
Posted On 30th Nov -0001
View
National Action Plan for Artisanal and Small-Scale Gold Mining 2020 - 2025
Posted On 30th Nov -0001
View
Investment Guide on Waste Management in Tanzania
Posted On 30th Nov -0001
View