HOTUBA YA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 2018/2019

0 Ratings

HOTUBA YA WAZIRI WA NCHI, OFISI YA MAKAMU WA RAIS, WAKATI WA KUWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA  MWAKA WA FEDHA 2018/19

Mhe. January Y. Makamba (Mb.), Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira

Download